Banner

Społeczny Instytut Ekologiczny

Logo Sie Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest stowarzyszeniem non profit, które powstało w 1990 roku. Od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. 

Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz ekologii, ochrony różnorodności biologicznej i dziedzictwa przyrodniczego; wspieranie zrównoważonego rozwoju; szczególnie obszarów wiejskich, prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej.

Od 2000 roku SIE prowadził wiele kampanii i projektów, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej i działania na rzecz ochrony i pomnażania rolniczej bioróżnorodności m.in.:
- Kurpiowski model bioróżnorodności
- Wirydarz Polski
- Nowe polskie sady dawnych odmian
- Ogrody klasztorne – centra różnorodności biologicznej
- Między Bugiem a Narwią - partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej
- Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią
- Rolnicza bioróżnorodność surowcem lokalnego przetwórstwa i produktu tradycyjnego wspierającego lokalny rozwój

W wyniku tych projektów do ekologicznych gospodarstw rolnych wprowadzono rodzime rasy zwierząt gospodarskich (bydło rasy Polska Czerwona, świnie złotnickie białe, owce olkuskie i wrzosówki, gęsi biłgorajskie i pomorskie, mini kaczki, kury zielononóżki kuropatwiane), zbudowane zostały lokalne przetwórnie surowca pochodzącego z rolniczej bioróżnorodności, posadzono ponad 30 000 drzew danych odmian w gospodarstwach rolnych, przy szkołach gminnych i ODR oraz w ogrodach przyklasztornych, powstały kolekcje regionalne dawnych odmian, zinwentaryzowano tradycyjne ogródki na Kurpiach i założono kolekcję wiejskich kwiatów w Ogrodzie Botanicznym UW.

Wszystkie projekty zawierały aspekty związane z promocją i tworzeniem lokalnego i tradycyjnego produktu oraz budowaniem sieci współpracy wokół takiego produktu.

SIE był inicjatorem oddolnego utworzenia wielu partnerstw społeczno-publicznych realizujących działania na rzecz zrównoważonego rozwoju m.in. Zielonych Mostów Narwi, aktywnej i prężnie działającej dziś Lokalnej Grupy Działania.
Zorganizowano kilkaset szkoleń, seminariów i konferencji, w tym międzynarodowych. Oblicza się, że wzięło w nich udział ponad 10 000 osób reprezentujących m.in. instytucje publiczne, instytuty naukowe, lokalne samorządy i organizacje pozarządowe.
Społeczny Instytut Ekologiczny zainicjował powstanie sieci współpracy organizacji zajmujących się rolniczą różnorodnością biologiczną i jest współorganizatorem międzynarodowej Konferencji „Misja Bioróżnorodność”.

SIE był również autorem, współautorem oraz koordynatorem projektów międzynarodowych związanych z promowanie rolniczej bioróżnorodności m.in.:
- Różnorodność znaczy życie – ochrona ekosystemów tradycyjnych sadów w Europie
- Produkt ekologiczny i lokalny oraz agroturystyka szansą ekonomiczną małych rodzinnych gospodarstw w Gruzji
- ESTO – nowy zawód: europejski specjalista tradycyjnego sadu - realizowany we współpracy z 12 partnerami z Austrii, Niemiec, Węgier, Danii i Francji.

Instytut wydaje ulotki, publikacje tematyczne, plakaty, raporty, płyty i filmy edukacyjne.
Zespół składa się z doświadczonych ekspertów (wykształcenie socjologiczne, przyrodnicze, rolnicze, edytorskie, dziennikarskie) i koordynatorów.

SIE współpracuje z NGO, instytutami, samorządami na szczeblu lokalnych i centralnym.

Szukaj-producentow Pobierz-dokumenty Klub-dobrych-praktyk
123 Loga-ue